Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies delårsrapport för januari-mars 2021

Lime Technologies delårsrapport för januari-mars 2021 publiceras tisdagen den 27 april 2021, kl 08:00.

Samma dag kl 09:30 hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes VD och koncernchef, Erik Syrén, och tillträdande VD och koncernchef, Nils Olsson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida efter genomförd webcast.

 

För deltagande vid presentationstillfället

För att delta i webcasten klicka här
 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Magnus Hansson, CFO /+46 708-55 55 50 / magnus.hansson@lime.tech
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2021 klockan 08:00 CET.

 

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 300 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn,Utrecht och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. 

www.lime-technologies.se