Information om Attanas deltagande vid National Univeristy of Singapores Life Sciences-dag i Singapore 20 September

Attana presenterade sin tredje generations biosensor teknologi på National University of Singapore’s (NUS) Life Sciences Institute Core Facilities Day den 20 September. Tarek Bass presenterade Attanas arbete med cell- och tumör baserade interaktionsanalys. Presentationen inleddes av två tidigare presentationer av NUS forskare som presenterade sina egna arbeten med Attana instrument som redan finns installerad i Singapore. HVD och Attana deltog dessutom med utställning under hela dagen.

Utöver detta höll Tarek i två stora Attana-användargrupp möten i Singapore samt att träffa flera potentiella kunder.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.