Information om Briox teckningsoptioner – Teckningsperioden inleds idag