#21-64 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Briox AB

Företrädesemissionen i Briox AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier har nu fastställts till den 16 juni 2021.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Briox BT
Kortnamn: BRIX BT
ISIN-kod: SE0015949383
FISN-kod: BRIOX/SH
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2021-06-16
Instrument-ID: 7UNL
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 
Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55