Inhalation Sciences Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport första kvartalet 2021

(Stockholm, Sverige, 19 maj 2021) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets delårsrapport för första kvartalet finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

För att läsa hela rapporten vänligen besök http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

Sammanfattning av delårsrapporten

  • ISAB har skickat en ansökan om godkännande för klinisk prövning med PreciseInhale® till läkemedelsverket.
  • Bolaget har fått ett utökat internationellt registrerat varumärke för PreciseInhale®.

Omsättningen för första kvartalet 2021 landade på strax över SEK 2 800 000, där man bland annat levererade två stycken PreciseInhale till två nya kunder, Wiens Universitet och Aquilon Pharma. Detta var i linje med den prognostiserade omsättningen för kvartalet.

På grund av den pågående pandemin, ser man fortsatta utmaningar med kundkontakter som i sin tur, påverkat försäljningen under det första kvartalet. Man räknar dock att kunna kompensera för bortfallet under kommande kvartal 2021.

VD kommenterar

Efter ett utmanande och på många sätt annorlunda 2020, har vi på ISAB anpassat verksamheten framåt så att vi kan bemöta den nya verkligheten som pandemin fört med sig. Anpassningen har berört alla våra funktioner, från R&D, kundutbildningar till försäljning och marknadsföring. Dessa anpassningar har inkluderat:

  • Ökade digitala marknadsföringsaktiviteter: Under Q1 2021, har vi tillsammans med vår samarbetspartner UP, arbetat mycket med vårt varumärke och förenklat budskapet kring vår teknologi och vilka betydande fördelar som våra system kan innebära i våra kunders forskningsarbete. Detta kommer att återspeglas i uppdaterad hemsida samt en uppdatering av vårt sälj och markandsföringsmaterial.
  • Utökade försäljningskanaler globalt:

-Europa, via vår egen säljorganisation samt TSE vår existerande distributör, där vi fortsätter bearbeta existerande och nya kunder.
-USA, via ett antal beprövade försäljningskanaler och agenturer (Cience och Colus Bio), där planen är att komma i direkt kontakt med kunder och institutioner som kan ha användning av vår teknologi.
-Indien, Bangladesh och SriLanka, via APEX Inhalation, en välrenommerad lokal distributör med fokus på inhalationsmarknaden. Apex har ett minimumåtagande om 3 000 000 SEK för 2021 och 2022.

  • Dessa aktiviteter har resulterat i ökade antal dialog med potentiella kunder som bearbetas fortlöpande, och som vi hoppas kunna konkretisera till formella order under 2021.

Omsättningen för första kvartalet 2021 landade på strax över SEK 2 800 000, där vi bland annat levererade två stycken PreciseInhale till två nya kunder, Wiens Universitet och Aquilon Pharma. Detta var i linje med den prognostiserade omsättningen för kvartalet.

Försäljningen infriades inte under första kvartalet där de negativa effekterna av pandemin fortsatt att utmana kundkontakter och tillgängligheten till laboratoriepersonal hos våra kunder. Vi har observerat en tydlig trend där kunderna tar längre tid på sig för att komma till ett beslut avseende laboratoriesysteminvesteringar. Vår försäljnings- och omsättningsprognos på cirka SEK 15-20M för helåret står dock kvar och vi räknar med att kunna kompensera för bortfallet under kommande kvartal 2021.

Bolagets ökade kostnader under första kvartalet 2021 hänför sig främst till arbete och förberedelserna inför den planerade kliniska studien.

Under det första kvartalet 2021, har vi arbetat intensivt med att förbereda inskickandet av den kliniska prövningsansökan av PreciseInhale. Detta arbete blev klart i slutet av mars och ansökan ligger nu hos läkemedelsverket för slutgodkännande i början av juni 2021. Detta är definitivt en milstolpe i ISAB’s historia, där vi vill kunna påvisa att vår teknologi fungerar lika bra i en klinisk miljö som i den pre-kliniska. En lyckad studie kan öppna upp en helt ny marknad för ISAB, värderad till flera miljarder kronor och även göra ISAB’s helhetserbjudande ännu mer attraktivt.

Med en dedikerad organisation och ledning samt stöd från styrelsen, ser vi fram emot att nå våra mål under 2021 och fortsätta bygga långsiktiga värden för våra kunder, samarbetspartners och aktieägare.

Huddinge den 19 Maj 2021

Manoush Masarrat
VD

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets VD den 19 maj 2021.