Inhalation Sciences Sweden AB (publ) publicerar Delårsrapport Q3 2019

Sammanfattning av delårsrapporten: Inhalation Sciences har under rapportperioden ökat omsättningen i jämförelse med motsvarande period föregående år med cirka 229 procent, kontrakterat ett CRO för att genomföra en klinisk studie med PreciseInhale-systemet, finansierat den kliniska studien i sin helhet genom avyttring av aktier i intresseföretaget Ziccum AB och under det tredje kvartalet rekryterat Manoush Masarrat till ny verkställande direktör.

Utvalda finansiella data

Jul-sep 2019

Nettoomsättning 1 713 tkr (715)

Rörelseresultat -2 747 tkr (-2 684)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,36 SEK (-0,31)

Jan-sep 2019

Nettoomsättning 5 113 tkr (1 553)

Rörelseresultat -5 903 tkr (-10 373)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,22 SEK (-1,21)

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (jul-sep)

 • Den 5 augusti meddelade ISAB att ett stort Europeiskt läkemedelsföretag lagt order på ett CRO-uppdrag. Ordern omfattar en feasibility-studie och erhölls för ISABs unika kapacitet att leverera förutsägbara volymdata baserade på små mängder av utmanande substans i såväl nebuliserad form som torrpulver aerosol. Studien väntas pågå till hösten 2019 och ordervärdet uppgick till cirka 1,0 MSEK.
 • Den 16 september 2019 tillträdde Manoush Masarrat som ny verkställande direktör.
 • Vid utgången av september månad 2019 uppgick Ziccum-aktiens stängningskurs till 15,45 kronor vilket motsvarar en kursuppgång med 150 % sedan årsskiftet. Marknadsvärdet på ISABs aktieinnehav i Ziccum AB uppgick den 30 september 2019 till cirka 27,7 MSEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2019

 • Ansökan om projektbidrag för utveckling av ett standardiserat in vitro instrument för toxicitets-screening har tillsammans med Fraunhofer och InSCREENex skickats in till Eus SME program Eurostars.
 • En produktingenjör har rekryterats för att stärka upp produktion, leverans och service.
 • ISAB lanserade Nebulisator-modulen som är adapterad för PreciseInhale-systemet under det första kvartalet 2019 och har sålt fyra Nebulisator-moduler sedan lanseringen.
 • Den 7 maj erhöll ISAB en order på ett PreciseInhale-system från en befintlig kund med ordervärde uppgående till cirka 1,6 MSEK. Ordern inkluderar plattformens unika integrerade inhalator-aktuator och levererades under det andra kvartalet 2019.
 • Vi strävar efter att ta PreciseInhale in till det kliniska området. ISAB har hittat unik nisch i marknaden med precisionsdosering med målsättning att produkten ska bli världsledande. Avtal har under det andra kvartalet tecknats med Clinical Trial Consultants AB (CTC) i Uppsala för ISABs valideringsarbete. CTC är aktiv partner i valideringsprojektet då man valt att investera i projektet genom att satsa delar av kostnaden för personalen. Den kliniska valideringsstudien har finansierats i sin helhet genom att ISAB avyttrat 400 000 st. aktier i intresseföretaget Ziccum AB (publ). Försäljningslikviden uppgick till cirka 5,2 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • ISAB deltog som sponsor vid MVIS (Medical Valley Inhalation Symposium) den 9 och 10 oktober 2019 i Lund. Ett av ISAB’s kundföretag inom Big-Pharma presenterade detaljerad PK-data från sin inhalationsforskning med PreciseInhale vilket påvisar PreciseInhalesystemets förtjänster inom klinisk forskning.
 • Den 10-13 oktober presenterade en av ISAB’s återkommande företagskunder, Fraunhofer ITEM, vår aerosol – generator, ”XposeAli” i in vitro cell exponering utan djurförsök.
 • Den 10-12 oktober presenterade Per Gerde vid 3rdAerosol Dosimetry Conference, Inhaled Aerosol Dosimetry: Models, Applications and Impact, i Irvine, California. Presentationen beskrev hur PreciseInhale exponerar flera in vitro och in vivo moduler till samma aerosol vilket genererar mängder av komparativa data, minskar översättningsdiskrepanser och ökar IVIVC. Fraunhofer ITEM’s presentationer visade PreciseInhale-systemets in vitro och ex vivo kapacitet, och beskrev hur ett-djur-per-dos system genererar data med hög kvalitet från extremt låga volymer testsubstans.

LÄSA HELA RAPPORTEN HÄR. 

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 14 november 2019.