K-Fastigheters årsredovisning för 2020 är publicerad

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) årsredovisning för 2020 på svenska och engelska finns nu tillgänglig på koncernens webbplats, www.k-fastigheter.com, och bifogas detta pressmeddelande.

Årsredovisningen finns på denna sida: www.k-fastigheter.com/for-investerare/finansiella-rapporter/. Tryckt version kan beställas via ir@k-fastigheter.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR-ansvarig, e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 
 

Denna information är sådan information som K-Fast Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 14.00 CEST den 14 april 2021.
 

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 240 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 6,9 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 265 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com