#21-40 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Coegin Pharma AB

Företrädesemissionen i Coegin Pharma AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade aktier har nu fastställts till den 16 april 2021.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Coegin Pharma BT          

Kortnamn: COEGIN BT

ISIN-kod: SE0015660162

FISN-kod: COEGINPHAR/SH

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2021-04-16

Instrument-ID: 7P1M

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55