Klartecken för Paransljus i mångmiljonprojekt i Holland

Parans har fått ett formellt klartecken av slutkunden till det internationella konsortiet Comol5 som driver det infrastrukturprojekt vilket Parans kunde informera om i april månad. Affären kommer att hamna på ca 20 miljoner kronor. Detaljplaneringen är igång och när den är klar kommer det exakta ordervärdet att kommuniceras.

Slutkunden i det innovativa infrastrukturprojektet Rijnlandstunnel är en statlig myndighet i Holland. Representanter från den statliga myndigheten, den holländska motsvarigheten till Trafikverket, regionala tjänstemän samt Parans kund Comol5 besökte nyligen Parans.

Efter ett mycket lyckosamt möte där samtliga deltagare imponerades av den ljusmängd som Paranssystemet levererar har slutkunden nu gett sitt godkännande till att installera Paranssystem i båda tunnelmynningarna där det ska förse de första cirka 80 metrarna med naturligt ljus. Dagar när det är strålande solsken får bilisterna en bättre och naturligare övergång mellan den ljusa utsidan och mörkret i tunneln. Tekniken som generellt används idag baseras enbart på artificiell belysning för reglering av ljusintensiteten de första cirka 100 meterna. Genom användande av Paranssystem istället för artificiell belysning soliga dagar kan mycket energi sparas och ger även en positiv inverkan på miljön genom den minskade energiförbrukningen.

Studier visar på vikten av bra ljus i tunnelmynningar för att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor. Projektet kan komma att påverka nuvarande byggstandarder avseende ljussättning av tunnlar där Parans flexibla och innovativa lösning klarar av att leda naturligt ljus i stora mängder till områden som annars inte är möjliga att få till.

Parans och Comol5 tecknade under besöket ett ”Letter of Intent” som lägger grunden även för framtida samarbete inom liknade projekt i Beneluxområdet där de är verksamma.

– Detta är ett oerhört spännande projekt där Parans lösning används för att direkt återge ljuset utanför tunnelmynningen i tunneln, säger Anders Koritz, VD på Parans. Vi har flera förfrågningar kring just biltunnlar och detta innovativa projekt kan öppna upp för ett nytt affärssegment för oss.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018.