Klartecken för Paransljus i mångmiljonprojekt i Holland

Parans har fått ett formellt klartecken av slutkunden till det internationella konsortiet Comol5 som...