Kommuniké från Inhalation Sciences extra bolagsstämma

Idag, den 13 december 2018, hölls extra bolagsstämma i Inhalation Sciences Sweden AB (publ) (nedan ’’ISAB’’ eller ’’Bolaget’’). Vid stämman valdes Manoush Masarrat till ny styrelseledamot.

Som tidigare kommunicerats har Per Nilsson meddelat styrelsen att han önskar avgå som styrelseledamot. Råsunda Förvaltning AB föreslog i samband därmed att en extra bolagsstämma skulle besluta att välja Manoush Masarrat till ny styrelseledamot i Bolaget. Stämman beslutade i enlighet med förslaget, innebärande att styrelsen efter stämman består av Fredrik Sjövall (ordförande), Klaus Gottwald, Per Gerde, Sonja Gerde, Tom Sundelin och Manoush Masarrat.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.