Kunskapshuset Förlag etablerar samarbete med radiokanalen Av Egen Kraft Webbradio

Kunskapshuset Förlag, som ingår i Hoi Publishing, har ingått avtal med Av Egen Kraft Webbradio med innebörden att förlagets författare får möjlighet att sprida sin kunskap och berätta om sina böcker genom en serie av intressanta radiointervjuer.

Kunskapshuset Förlag, som får allt fler fackboksförfattare i sitt stall, letar ständigt efter nya tillfällen att synliggöra bokkatalogen och sprida den stora kunskap som författarna besitter till rätt målgrupper. Genom samarbetet med Av Egen Kraft Webbradio skapas förutsättningar för större spridning av litteraturen samtidigt som Av Egen Kraft Webbradio får tillgång till många karismatiska personer och en källa till spännande samtal som kommer underhålla radiokanalens många lyssnare.

“Vi tror mycket på det här samarbetet. Som nytänkande fackboksförlag vill vi hela tiden erbjuda våra författare chansen att synas och höras. Många av våra författare är experter inom sina respektive områden och det här blir en möjlighet för fler att ta del av deras kunskap och erfarenheter samtidigt som lyssnarna blir uppmärksammade på den litteratur vi erbjuder”, säger Lars Rambe, VD för Hoi Publishing.

Det här samarbetet innebär fantastiska möjligheter för både Kunskapshuset Förlag och oss. Som en av de snabbast växande radiokanalerna vill vi hela tiden bredda vårt utbud för att nå ännu flera lyssnare, och för författarna innebär det här en möjlighet att marknadsföra sig och nå ut till fler människor“, säger Luis Palma Aguirre som äger och driver Av egen Kraft Webbradio.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi Publishing är Sveriges ledande hybridförlag med en starkt digitaliserad verksamhet. I nära samarbete med författarna ger Hoi årligen ut omkring 200 titlar i olika genrer genom en hybridmodell (den unika och väletablerade Hoi-modellen) där förlag och författare delar risker och möjligheter. Hoi eftersträvar en bred och växande katalog av rättigheter med god lönsamhet för både förlag och författare. Med varumärken i form av imprints såsom Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Lilla Hoi, Tallbergs Förlag och Hoi Audio är förlaget väletablerat på den svenska marknaden och i ett par segment även marknadsledande. Förlaget har även ett dotterbolag i Danmark med växande utgivning i flera genrer. Bolagets vision är att utveckla förlagsbranschen i Norden och på sikt i andra länder på författarvänliga villkor som ger många fler chansen att bli författare och att därigenom sprida god litteratur för ett starkt och demokratiskt samhälle.