Ledningsgruppen i Exsitec Holding AB (exklusive VD) säljer aktier

Personer i Exsitecs ledningsgrupp (ej VD) har gett Erik Penser Bank i uppdrag att undersöka möjligheten att avyttra delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Affären omfattar 155 000 aktier och avses genomföras efter börsens stängning. Ledningsgruppen i Exsitec består utöver VD av sex personer vars aktieinnehav har omfattats av lock-up fram till och med den 16 september 2021. 

 
För mer information, kontakta:

Hampus Strandqvist, Investor relations

Telefon: 010-333 33 00
Epost: ir@exsitec.se

 

Om Exsitec:
 

Exsitec är specialister på verksamhetssystem och digitalisering som driver företag framåt. Vi hjälper våra kunder få bästa möjliga digitala stöd för sin verksamhet för att nå en effektivare arbetsvardag, överlägsna kundupplevelser och smartare dataanalyser. Exsitec har 400 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS).
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Exsitec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-23 17:31 CET.