Ledningsgruppen i Exsitec Holding AB har sålt aktier

Sex personer, ej VD, i Exsitec Holdings ledningsgrupp har genomfört den tidigare annonserade avyttringen av delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Affären omfattar 155 000 aktier till en kurs om 176 kr, vilket motsvarar en rabatt om 3,1 % mot stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 23 september 2021. 

Efter avyttringen är ledningsgruppens, exklusive VD, kvarvarande aktieinnehav 50 000 aktier samt 5 125 optioner som berättigar till köp av 512 500 aktier till ett lösenpris om 18 kr.

För mer information, kontakta:
Hampus Strandqvist, Investor relations

Telefon: 010-333 33 00
Epost: ir@exsitec.se

Om Exsitec:

Exsitec är specialister på verksamhetssystem och digitalisering som driver företag framåt. Vi hjälper våra kunder få bästa möjliga digitala stöd för sin verksamhet för att nå en effektivare arbetsvardag, överlägsna kundupplevelser och smartare dataanalyser. Exsitec har 400 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS).
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.