Lime vässar sitt erbjudande genom förvärv av tyska Userlike och öppnar nytt kontor i Köln

CRM-bolaget Lime Technologies AB (publ) (”Lime”) har idag, genom det helägda dotterbolaget Lime Technologies Sweden AB, ingått avtal om förvärv av aktier i tyska Userlike UG (”Userlike”). Syftet med förvärvet är att vässa produktportföljen ytterligare och kunna erbjuda en ännu starkare helhetslösning. Samtidigt blir förvärvet av Userlike en språngbräda in på den tyska marknaden då Lime kommer att bygga upp en CRM-organisation med kontor i Köln från och med augusti i år. Investeringarna och expanderingen går i linje med bolagets strategi och stärker förutsättningar för att hjälpa allt fler företag att bli vassare på försäljning och kundvård.

Lime förvärvar ledande Customer Messaging-bolag
Det snabbväxande SaaS-bolaget Userlike är ledande inom Customer Messaging på den tyska marknaden. Bolaget grundades år 2011 med ambitionen att förbättra och förenkla kommunikationen mellan företag och deras kunder. Genom att samla de mest populära kanalerna för meddelanden – webbchatt, Facebook messenger, Whatsapp, SMS etc. – i samma inbox, kan företagen finnas där kunden är och erbjuda omedelbar service. Förvärvet av Userlike ger Lime en förstärkt leveranskapacitet genom hela CRM-kedjan, då denna typ av funktionalitet skapar ett stort värde för såväl leadsgenererande aktiviteter som kundvård och support.

Userlike kommer att fortsätta att drivas som ett eget bolag inom Limekoncernen. Produkten kommer att säljas separat under Userlikes varumärke men funktionaliteten kommer även att integreras med Limes CRM-lösningar och då erbjudas som add-ons under varumärket Lime.

– Userlike är inne på en fantastisk tillväxtresa med en stabil tillväxttakt på ca 30 % sedan 2014. Genom att backa upp dem med vår erfarenhet och kunskap vid sidan av en stark sälj- och marknadsorganisation, kommer vi att skapa förutsättningar för ännu snabbare tillväxt och expansion till nya marknader. Samtidigt ser vi stora möjligheter i att kunna erbjuda funktionaliteten i våra egna lösningar, säger Erik Syrén, vd och koncernchef för Lime.

Fortsatt fokus på internationalisering med nytt kontor i Köln
Förvärvet av Userlike ligger även i linje med Limes uttalade strategi för internationalisering. Med sitt huvudkontor i Köln erbjuder Userlike en naturlig ingång till den tyska marknaden. I augusti i år kommer Lime därför att slå upp portarna till ett nytt kontor i Köln, med fokus på att sälja Limes CRM-lösningar.

– Vi fortsätter att vara offensiva i våra investeringar även under pågående pandemi och är nu redo för nästa marknad utanför Norden. I Tyskland ser vi en intressant och stor CRM-marknad med potential som vi tror passar vårt erbjudande. Att sätta ett större fokus på att växa internationellt, kommer att vara en av mina främsta prioriteringar i min kommande roll, säger Nils Olsson, tillträdande vd och koncernchef för Lime.

Arbetet med rekrytering av en lokal säljchef och säljorganisation kommer att påbörjas omgående och den tyska verksamheten ska under 2021 primärt fokusera på att etablera sig inom Limes fokusvertikaler fastighet, energi, partihandel och konsult.

Förvärv av aktier i Userlike – ägandeform och köpeskilling
Den första delen av förvärvet av Userlike avser 90 procent av aktierna och förväntas slutföras den 30 april 2021. Den preliminära köpeskillingen om 19,8 miljoner euro kommer att betalas vid tillträdet. Köpeskillingen kan komma att justeras efter tillträdet genom en sedvanlig justering för kassa och skulder i bolaget samt baserat på Userlikes Annual Recurring Revenue den 31 augusti 2021. Förvärvet är inte föremål för några fullföljandevillkor.

Den andra delen av förvärvet består av optioner avseende förvärv av de resterande 10 procenten av aktierna. Optionerna förväntas påkallas 2023. Köpeskillingen vid påkallandet av optionerna baseras på Annual Recurring Revenue den 31 augusti 2023 (uppgående till mellan 4 och 6 mulitiplicerat med Annual Recurring Revenue).

Userlikes omsättning uppgick till 32 miljoner kronor senaste räkenskapsåret (2020). Förvärvet kommer att ha begränsad inverkan på Limes resultat per aktie och verksamhet under 2021.

– Vi är jätteglada över att få bli en del av Limekoncernen. När det kommer till kultur och värderingar är Lime och Userlike anmärkningsvärt lika. När gäller produkter och styrkor är vi olika, men på ett positivt, kompletterande vis. Med Userlike har vi redan påbörjat arbetet mot ett ”Messaging CRM”. Jag ser otroligt stor potential i att få vara med och driva den här utvecklingen framåt, tillsammans med ett snabbväxande och erfaret bolag som Lime, säger Timoor Taufig, vd och grundare av Userlike.

Finansiering
Förvärven finansieras genom egen kassa och lån.

 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Nils Olsson, tillträdande vd och koncernchef, Lime
nils.olsson@lime.tech
+46 (0)73 644 48 55

Magnus Hansson, CFO/IR
magnus.hansson@lime.tech
+46 (0)46 270 48 85

Informationen om förvärvet av Userlike utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021, klockan 08:00 CEST.

 

Om Lime

Lime hjälper företag att bli bättre på kundvård och försäljning. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer Relationship Management" – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har över 300 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer.

www.lime-technologies.se