Lumito AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

Pressmeddelande den 15 oktober 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt Lumito AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 19 oktober 2018. Lumito AB (publ) kommer att handlas under kortnamnet LUMITO MTF. Lumito AB:s (publ) teckningsoptioner kommer att handlas under kortnamnet LUMITO MTF TO1.

Lumito AB (publ) är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från s.k. uppkonverterande nanopartiklar och syftar bl.a. till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument vill Lumito AB (publ) ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individanpassade sjukvården.

Läs mer om Lumito AB (publ) på www.lumito.se. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det informationsmemorandum som har upprättats inför noteringen.

Styrelseordförande för Lumito AB (publ) är Masoud Khayyami. Verkställande direktör är Stefan Nilsson.

”Med noteringen på NGM Nordic MTF tar vi ett viktigt steg i bolagets utveckling och kan väl uppfylla förväntningarna från våra aktieägare rörande handel i bolagets värdepapper. Vi får nu också bättre och mer marknadsmässig exponering som ett noterat bolag när vi tar nästa steg i produktutvecklingen och inleder kontakterna med potentiella kunder”, säger Stefan Nilsson, VD för Lumito AB (publ).

”Vi välkomnar Lumito AB (publ) till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar Roger Peleback, VD för NGM.

Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är G&W Fondkommission.

Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Stefan Nilsson, VD, Lumito AB (publ), e-post: sn@lumito.se

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42