Penser Access: I-TECH – Ett förlorat kvartal

I-Tech redovisar ett relativt svagt kvartal där omsättningen om 6,2 (3,4) mkr visserligen är en ökning y/y men jämförelsetalen är låga och förväntan var betydligt högre, då det motsvarar en omsättningsminskning om 43% q/q. Positivt är att bruttomarginalen bibehålls på 44% men med relativt oförändrad kostnadsbas sjunker rörelseresultatet till -4,4 (-3,3) mkr, vilket också är 1,6 mkr lägre q/q. Produktionstakten har i kvartalet varit väsentligt högre än efterfrågan, trots utmanande marknadsutsikter och varulagret kommer därmed öka i betydligt högre takt än försäljningen, med störst genomslag i Q2. Vi sänker därmed våra försäljningsestimat med ca 20-30% de kommande åren och vinstestimaten med 9 mkr per år. Den ökade osäkerheten ger ett bredare värderingsintervall, från 35-91 kr per aktie, vilket gör att vi sänker vår aktiesyn till medelhög potential till medelhög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/itech_20190513.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se