Policy

Allt som presenteras på IPO.se bör inte tas som investeringsrådgivning eller som råd att teckna eller köpa eller sälja ett värdepapper. Investerare ska alltid fatta sitt investeringsbeslut på egen hand och ta hänsyn till sina egna mål och ekonomiska situation. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Innan du investerar måste du bekanta dig med det officiella materialet i introduktionen. IPO.se arbetar kontinuerligt med att att informationen på hemsidan är korrekt och uppdaterad.

E-postutskick från tredje part eller rörande tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte. Vid medlemsutskick kan du som kund när som helst avregistrera dig.

Cookies

Information om hur vi hanterar cookies finnes här

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.

Här nedan kan du läsa mer om dataskyddsförordningens delar.
Dataskyddsförordningen GDPR – Datainspektionen

Vilken persondata sparar ni om mig?
Vi sparar egentligen inga personuppgifter på vår sajt. Vi sparar mailadresser i vår maillista för dem som har skrivit upp sig för att mottaga nyhetsbreven. Vi lagrar varken ditt namn eller adress där.

Vi hoppas att vårt innehåll är nyttigt för dig. Om du inte vill fortsätta höra från oss så går det alltid att klicka på avprenumerera längst ner i utskicken.

  • Dina uppgifter hos IPO.se alltid är skyddade.
  • Om du inte vill fortsätta prenumerera på våra nyhetsbrev så kan du när som helst avsluta prenumerationen!

Har du någon fråga? Tveka inte att kontakta oss!

JNT Media AB