Policy - IPO.se

Policy

Allt som presenteras på IPO.se bör inte tas som investeringsrådgivning eller som råd att teckna eller köpa eller sälja ett värdepapper. Investerare ska alltid fatta sitt investeringsbeslut på egen hand och ta hänsyn till sina egna mål och ekonomiska situation. Det finns alltid risker med investeringar. Värdet av investeringar kan förändras och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet helt och hållet. Historisk utveckling garanterar inte framtida avkastning. Innan du investerar måste du bekanta dig med det officiella materialet i introduktionen. IPO.se arbetar kontinuerligt med att att informationen på hemsidan är korrekt och uppdaterad.

E-postutskick från tredje part eller rörande tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte. Vid medlemsutskick kan du som kund när som helst avregistrera dig.

Har du någon fråga? Tveka inte att kontakta oss!

JNT Media AB