Riktad emission för kvittning av garantiersättning

Sound Dimensions styrelse har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 19 september 2023, fattat beslut om en riktad emission om 270 000 units till en emissionsgarant för kvittning av garantiersättning om 54 KSEK. Den riktade emissionen sker till samma villkor som de units som emitterades vid extra bolagsstämman den 19 september 2023. Aktierna förväntas registreras hos Bolagsverket under v 39.

Styrelsen fattade den 10 juli 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2023, beslut om en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) vilken var skriftligt säkerställd till ca 73 procent genom bland annat emissionsgaranter. Avtalet med emissionsgaranterna innefattade att garantiersättningen kan komma att kvittas vid en separat kvittningsemission, till samma villkor som vid Företrädesemissionen, beslutad vid den extra bolagsstämma som hölls den 19 september 2023. Efter det att kallelse till den extra bolagsstämma utfärdats, har ytterligare en emissionsgarant som önskar kvittning av garantiersättning tillkommit.

Sound Dimensions styrelse har därför, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 19 september 2023, fattat beslut om en riktad emission om 270 000 units till emissionsgaranten Markus Deijfen för kvittning av garantiersättning om 54 KSEK. Varje unit består av en (1) aktie, en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5 samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 6 (”Unit”).

Den riktade emissionen sker till samma villkor som de units som emitterades vid den extra bolagsstämma som hölls den 19 september 2023, vilket innebär att teckningskursen ska vara 0,20 kr vilket i sin tur motsvarar samma teckningskurs som i Företrädesmissionen. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget tidigare ingått avtal med garanterna i Företrädesemissionen med villkor att garanterna kan komma att kvitta sin respektive garantiersättning mot Units i Bolaget.

För mer information om Sound Dimension AB, vänligen kontakta:

Rickard Riblom, VD Sound Dimension AB

Telefon: 0704442479

E-mail: rr@sounddimension.se

https://sounddimension.se

Kort om Sound Dimension

Sound Dimension har utvecklat patenterade och prisbelönta tekniska lösningar som kombinerar ljudteknik och artificiell intelligens (AI). Företaget utvecklar, säljer och licensierar sin AiFi-teknik (förkortning för Artificial Intelligence Fidelity) för att göra det möjligt för alla tillgängliga högtalare att ansluta – oavsett märke, eller typ – till en enhetlig ljudupplevelse, optimerad av AI. Målsättningen är att AiFi kommer att etablera en ny de facto-standard för ljud. Sound Dimension har utvecklat AiFi Streaming som marknadsförs till leverantörer av strömningstjänster och AiFi Inside som riktar sig mot tillverkare av blåtandshögtalare. Sound Dimension grundades 2013 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i oktober 2021 (Ticker: SOUND).

Fler artiklar om Sound Dimension AB (publ)