Sista dag för handel i SIMRIS BTU B

Simris Alg AB (publ) (”Simris” eller ”Bolaget”) genomförde i oktober en företrädesemisson om cirka 28,2 MSEK riktad till befintliga aktieägare, allmänheten och kvalificerade investerare. Totalt emitterades 2 016 564 units till teckningskursen 14,00 SEK motsvarande 3,50 SEK per aktie. Sista dag för handel med BTU (betalda tecknade units) är torsdag den 6 december 2019. Parallellt med företrädesemissionen genomfördes även en riktad emission av teckningsoptioner till ett antal kvalificerade investerare.

Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dagen för handel med BTU (betalda tecknade units) är torsdag den 6 december 2019. Efter avstämningsdagen den 10 december 2019 kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive depå/vp-konto senast torsdagen 12 december 2019. Vid full teckning av teckningsoptionerna kopplade till företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 9,0 MSEK.

Parallellt med företrädesemissionen genomfördes en riktad emission av 1 724 691 teckningsoptioner av samma serie som i företrädesemissionen (d.v.s. serie 2019/2 TO 2 B) till ett antal kvalificerade investerare. Teckningsoptionerna har lösenperiod från och med 16 november 2020 till och med 16 december 2020. Lösenpriset är 4,50 SEK. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) B-aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna via den riktade emissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 7,8 MSEK.

Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna av serie 2019/2 (TO 2 B) på Nasdaq First North Growth Market.

Efter registrering av företrädesemissonen uppgår antalet aktier till 21 536 688 och aktiekapitalet till 1 871 006,878 SEK.

ISIN-kod för B-aktierna SIMRIS B, SE008091664

ISIN-kod för SIMRIS BTU B, SE0013282746

ISIN-kod för TO 2 B, SE0013233285

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.