StarVR Corporation avnoteras från Taipei Exchange

STOCKHOLM, SWEDEN (9 november 2018)StarVR Corporation har idag meddelat att bolagets styrelse avser att ansöka om avnotering av StarVR:s aktie från den mindre tillväxtmarknaden Taipei Exchange. Det skäl som anges för beslutet är marknadsläget inom branschen samt bolagets affärsplan och strategi. En avnotering anses kunna öka den affärsmässiga flexibiliteten. 

Starbreeze är minoritetsägare i StarVR Corporation med 33 procent av aktierna. Beslutet får ingen påverkan på Starbreeze AB:s räkenskaper. Innehavet i StarVR Corporation är per den 30 september 2018 bokfört till 27,3 MSEK enligt kapitalandelsmetoden. Starbreeze behåller även fortsatt befintliga IP-rättigheter för VR-headsetet StarVR One och relaterade teknologier. 

Starbreeze har blivit informerade om att StarVR kommer att ansöka om avnotering från Taipei Exchange i enlighet med gällande regelverk. Sista dag för handel i StarVR:s aktier uppger bolaget kommer att bestämmas och kommuniceras av marknadsplatsen. StarVR Corporation avser att kalla till en extra bolagsstämma den 27 december 2018 för att fatta beslut om att StarVR ska upphöra att vara ett publikt bolag.

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 11.30 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com