STENOCARE A/S är godkänt för notering på Spotlight Stock Market – Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare

STENOCARE A/S (”STENOCARE”) är unikt positionerat för att bli en marknadsledande aktör inom medicinsk cannabis i Danmark och en betydande leverantör i Europa. Bolagets målsättning är att vara en pionjär inom området för medicinsk cannabis på den danska marknaden och STENOCARE är den första aktören att ha påbörjat försäljning av medicinska cannabisoljor i Danmark. Bolaget har nu godkänts för notering på Spotlight Stock Market och meddelar att teckningstiden i bolagets nyemission om cirka 18,6 MDKK inleds på måndag, den 24 september 2018. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare.

STENOCARE är ett danskt bolag vars vision är att förbättra livskvaliteten för patienter med daglig smärta och lidande. Genom tecknade avtal med Danmarks två ledande läkemedelsdistributörer förser bolaget sedan september 2018 samtliga apotek och sjukhus i Danmark med medicinskt godkända cannabisoljor. Denna typ av behandling är en ny industri som blev laglig i Danmark genom ett fyraårigt försöksprogram som trädde i kraft den 1 januari 2018. Legaliseringen av medicinsk cannabis sprider sig i västvärlden och har skapat en ny, stor och attraktiv marknad på alla de marknader som hittills har liberaliserats. Bolagets ledning bedömer att den danska marknaden har potential att nå cirka 1 miljard DKK i totalt marknadsvärde år 2021 och att den europeiska marknaden har potential att nå cirka 30 miljarder DKK år 2022.

STENOCARE var den första aktören på den danska marknaden att erhålla tillstånd att både odla och producera medicinsk cannabis samt att importera godkända medicinska cannabisoljor för försäljning. Bolaget har ett etablerat partnerskap med det kanadensiska bolaget CannTrust Inc., en ledande producent av medicinsk cannabis på den kanadensiska marknaden och en av de största aktieägarna i STENOCARE. Från CannTrust importerar bolaget tre medicinska cannabisoljor för vidare försäljning.

Bolagets målsättning är att vara en pionjär inom området för medicinsk cannabis och är unikt positionerat för att bli en marknadsledande aktör i Danmark och en betydande leverantör i Europa. STENOCARE avser under nästa år att etablera en egen produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis.

STENOCARE har godkänts för notering på Spotlight Stock Market under förutsättning att den kommande nyemissionen uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 11,1 MDKK samt att Spotlights ägarspridningskrav uppnås. Tillsammans med Sedermera Fondkommission genomför bolaget nu en nyemission om cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader, inför notering på Spotlight. Det kapital som tillförs genom nyemissionen kommer primärt att finansiera utvecklingen av bolagets produktionsanläggning på Jylland i Danmark samt operativa kostnader.

Investerarträffar
I samband med nyemissionen kommer representanter från STENOCARE att presentera verksamheten, teamet och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

Datum och tid   Arrangemang   Plats Anmälan
1 oktober 2018
17:30-19:30
Investerarträff Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10,1473 København K   Anmälan görs via www.sedermera.se 
2 oktober 2018
17:45-19.30
Investerarträff Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm Anmälan görs via www.sedermera.se 

Mer information
För en mer information om STENOCARE och nyemissionserbjudandet, hänvisas till bolagets memorandum (på engelska och svenska) som bland annat finns att tillgå på STENOCAREs (www.stenocare.com/Investor), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com) respektive hemsidor. Teasers (på svenska och danska) och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga den 24 september 2018, när teckningstiden inleds.

För frågor med anledning av den planerade nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För mer information om STENOCARE A/S, vänligen kontakta:
Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD
genom presskoordinator Lisbeth Grænge Hansen
Telefon: +45 30 16 10 97
E-post: presse@stenocare.com 

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: https://www.instagram.com/sedermerafondkommission/?hl=sv

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.