Storbritanniens största oberoende grossist levererar DUG

Bestway Wholesale är Storbritanniens största oberoende livsmedelsgrossist med över 100 000 försäljningsställen utöver sina egna butiker i hela landet. Med start i januari 2022 kommer Bestway att lagerhålla och distribuera Veg of Lunds växt­baserade dryck DUG.

Veg of Lund har idag tecknat avtal med Storbritannien ledande livsmedelsgrossist Bestway Wholesale. Avtalet innebär att DUG:s tre versioner, Original, Unsweetened och Barista blir tillgängliga för oberoende återförsäljare och serveringsställen i hela Storbritannien.

”Sedan lanseringen i Storbritannien i slutet av juni har DUG och Veg of Lund fått en fantastiskt positiv respons från medier, kunder och, vilket är det viktigaste, från brittiska konsumenter. Att vi använder potatis och att DUG därmed är ett av marknadens mest hållbara mjölkalternativ har uppmärksammats. Vi har fått förfrågningar från många återförsäljare som vill ha DUG i sitt kunderbjudande av växtbaserade livsmedel och med Bestway har vi en stark partner som kan leverera till hela Storbritannien”, säger Cecilia Lindwall, VD för Veg of Lund.

”Bestway har 56 varucentraler och en effektiv infrastruktur, och tillsammans ser vi fram emot möjligheten att utöka den snabbväxande kategorin växtbaserade livsmedel. Före jul sker den första leveransen om ca 60 000 enheter till Bestways centrala lager för distribution till bolagets 30 största depåer”, säger Cecilia Lindwall.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Cecilia Lindwall (VD)
E-post: cecilia.lindwall@vegoflund.se

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.