Stugemo och Syrén föreslås till Lime Technologies styrelse

Valberedningen i Lime Technologies har färdigställt sitt förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2021. Valberedningen föreslår bland annat att Erik Syrén och Lars Stugemo väljs som nya styrelseledamöter i Lime Technologies AB (publ).

Lime Technologies valberedning föreslår att årsstämman den 27 april 2021 väljer Lars Stugemo och Erik Syrén till nya styrelseledamöter. Stugemo och Syrén har båda en lång erfarenhet av operativt arbete inom marknadsledande techbolag och har varit drivande i respektive bolags tillväxt.

Lars Stugemo var under 20 år VD och koncernchef för det framgångsrika IT-konsultbolaget HiQ International AB. Lars engagemang har bidragit till att HiQ har kunnat nå en marknadsledande position och är känt för sin starka företagskultur och höga lönsamhet.

Jag har följt Lime Technologies i många år och har länge imponerats av deras fantastiska företagskultur. Jag anser att kultur är en otroligt viktig del av ett företags framgång och jag ser fram emot att få vara med och utveckla Lime Technologies långsiktigt i en spännande marknad, säger Lars.

Erik Syrén, nuvarande VD för och storägare i Lime Technologies har nyligen meddelat att han efter 20 år i företaget avser att byta roll. Erik ställde sig samtidigt till valberedningens förfogande för en plats i styrelsen. Erik har en lång erfarenhet av operativt arbete inom bolaget och ser många möjligheter med en styrelseplats på Lime Technologies. 

Jag är stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit under mina 20 år av operativt arbete på Lime Technologies. Nu ser jag fram emot, från en ny roll, att vara med och utveckla vårt bolag till nästa nivå, säger Erik.

Valberedningen föreslår att Martin Henricson väljs om som styrelseordförande och Marlene Forsell och Malin Ruijsenaars väljs om som styrelseledamöter. De nuvarande styrelseledamöterna Peter Larsson och Anders Fransson har informerat valberedningen att de avböjer omval. 

Yttrandet återfinns i sin helhet på Lime Technologies hemsida https://investors.lime-technologies.com/

 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Magnus Hansson, CFO/IR
magnus.hansson@lime.tech
+46 (0)46-270 48 85

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2021 kl. 08.00 CET.

 

Om Lime

Lime hjälper företag att bli bättre på kundvård och försäljning. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för “Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har över 300 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer.

www.lime-technologies.se