Svensk komponentleverantör för nätverk, Barcom, ingår återförsäljaravtal med InCoax

Den svenska komponentleverantören för nätverk Barcom HE AB ingår återförsäljar-avtal med InCoax rörande in:xtndTM. Barcom marknadsför sina produkter primärt genom eCom, till ett rikstäckande nätverk av systemintegratörer, service- och installationsföretag.
 

Barcom är ett väletablerad leverantör av komponenter och system för överföring av ljud och bild. Deras verksamhet började på 1950-talet med försäljning av antennprodukter under namnet Gylling. Idag marknadsför de med förstärkare, nätverksprodukter, HDMI-extenders, PA-system, övervaknings-kameror, mätinstrument, kabel och optisk fiber. De har ett väletablerat rikstäckande nät av kunder med lång erfarenhet av koaxialkabelnätverk.

”In:xtnd passer bra in i vårt produktsortiment och är ett bra komplement till vår produktportfölj. Det är ett system som jag är säker på kommer att tilltala våra kunder och ge dem möjlighet att utöka sitt marknadserbjudande. I synnerhet för dem med erfarenhet av att leverera och underhålla koaxial-kabelnät öppnas möjligheter till att göra flera affärer”; säger Jonas Andersson MD, Barcom HE AB.

“Jag är säker på att vi med Barcoms marknadserfarenhet och stora kundbas framgångsrikt kommer att nå nya kundsegment. Vi ser ett ökat intresse från MDUs i Sverige att uppgradera sina bredbandsupp-kopplingar för att till exempel möjliggöra effektivare arbete hemifrån. Med Barcoms kundbas kan vi åstadkomma just det. Vi är glada över att välkomna Barcom och ser fram emot vårt nu påbörjade samarbete“; säger Andreas Bergman, Head of Channel Sales, InCoax Networks AB.
 

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 70-8563427

Om in:xtnd
In:xtnd är lätt (EASY) att installera eftersom det använder byggnadens existerande kabelinfrastruktur för uppkoppling av bredbandslösningar (fiber access extension). Modemen kopplas enkelt in av användaren själv och systemet kan driftsättas i olika steg, vilket gör att den dagliga driften av exempelvis hotell och sjukhus störs minimalt. In:xtnd är snabbt (FAST), 2,5 Gbps data på varje kanal, i princip symmetriskt (lika snabb upp- som nedladdning av data). In:xtnd är smart (SMART) eftersom det använder existerande kabelnät och därmed även det miljömässigt smartare alternativet. Snabb och lätt driftsättning leder även till ökad tillgång till fastigheter och därmed flera abonnenter, samt kort tid till att tjänster kan driftsättas (short time to revenue). För mera information om våra produkter, besök inxtnd.com.

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med in:xtnd™ erbjuds världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. För mera information om InCoax besök corporate site incoax.com.
Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se , är Bolagets Certified Adviser.