Svensk komponentleverantör för nätverk, Barcom, ingår återförsäljaravtal med InCoax

Den svenska komponentleverantören för nätverk Barcom  (https://www.barcom.se/)HE AB ingår återförsäljar-avtal med InCoax rörande in:xtnd (https://inxtnd.com/)[TM]....