TopRight Nordic AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2018

TopRight i förändring

 • Fortsatt stark orderingång som summerar 35,6 Mkr per den 29 augusti och målet på 72 Mkr i tagna order kvarstår
 • Säkerställt finansiering av verksamhet genom erhållna bankkrediter samt att huvudägare garanterar långsiktig lånemöjlighet
 • Fakturering och kassaflöde påverkat av leveransförseningar för Engströms Bil, Linnéuniversitetet, Din Bil, VW showroom och Spotify. Förseningarna beror på senareläggning av kund och fördröjning av bygglov. Fakturering sker först efter att leverans gjorts
 • Ansedda kunder som Polestar, Göteborgsoperan, SIGMA-huset, Zornmuséet och Länsförsäkringar väljer att samarbeta med TopRight
 • Avtalet med Pro Display ger oss möjligheter att expandera i Norden med ökade bruttomarginaler
 • Området BRIGHT Safety® är en långsiktig satsning som verkar för att sätta en ny standard för framför allt arbete på̊ väg
 • Satsningen i Storbritannien inom BRIGHT Safety® fortskrider med flera viktiga orders, tecknat agentavtal och daglig bearbetning av marknaden
 • Förändrad affärsstrategi, mer fokus läggs på̊ återförsäljare
 • Genomförd organisationsomställning till följd av förändrad affärsstrategi

Finansiell översikt

 • Nettoomsättningen för perioden var 4,5 (4,1) Mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,7 (0,3) Mkr
 • Periodens resultat uppgår till -8,7 (0,2) Mkr

Styrelsen för TopRight Nordic AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär.

Ljusteknikföretaget TopRight är noterad på NGM Nordic MTF och mentor är Eminova Fondkommission AB.

 
För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail,anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6
115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.