Transiro Int. AB ställer in den planerade företrädesemissionen

Transiro har inte lyckats komma överens med garanter för att garantera en större del av företrädesemissionen då det funnits skiljaktigheter om nivån för emissionskursen. Utställda teckningsrätter kommer att makuleras så snart som möjligt genom Euroclear Swedens försorg.

 Bolaget avser att senast imorgon torsdag den 1 mars 2018 komma med förslag på en uppdaterad företrädesemission med nya villkor.