Utfall av företrädesemission i Transiro Int AB

Stockholm 2020-01-28

 

Teckningsperioden för Transiros nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 24 januari 2020. Erbjudandet i företrädesemissionen var 156 930 462 aktier till en kurs om 0,08 kr (12 554 436,96 kr) . Det slutliga utfallet visar att emissionen tecknades till 207,13%, det vill säga omkring 26 miljoner kronor. 

Totalt tecknades 119 872 576 aktier (9 589 806,08 kr) med företrädesrätt och 204 466 989 (16 357 359,12 kr) utan företräde. Vilket innebär att Transiro tillförs hela emissionsbeloppet på omkring 12,5 miljoner kronor före emissionskostnader utan att behöva utnyttja de emissionsgarantier som upphandlats inför emissionen. 

Emissionen genomfördes med stöd av det mandat styrelsen erhållit från den extra bolagsstämman den 21 november 2019 och beslut om densamma fattades via styrelsemöte 5:e december 2019. Teckningskursen för de nya aktierna var 0,08 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 10:e januari 2020 till och med den 24:e januari 2020.

Efter registering av företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Transiro att öka med 7 846 532,10 kronor till 16 769 784,65 kronor. Det totala antalet aktier ökar med 178 465 231 st till 335 395 693 st. 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro – Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har tre produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel, Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige samt Wifog mobile, en MVNO i Tre:s nät med möjlighet till reklamfinansiera samtal, sms och surf . Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

 

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 januari 2020