Transiro Int. AB genomför riktad emission

2020-03-20

Styrelsen i Transiro Int. AB, har  med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 11 februari 2020, fattat beslut om att emittera 85 000 000 aktier i en riktad nyemission till en grupp investerare. Totalt sett inbringar emissionen 5,95 Mkr.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 0,07 SEK och berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Emissionskursen 0,07 SEK skall ställas mot aktuell kurs om 0,08 SEK. Den riktade emissionen görs således med rabatt om ca 15 %. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 7 946 523 SEK, från 13 145 261,65 SEK till 21 091 784,65 SEK st med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

”Vi genomför den här emissionen för att skapa flexibilitet för att kunna möta utfallet av hur våra kunder inom Transportsektorn drabbas  av Coranviruset ”, säger Johan Eriksson, VD Transiro Int.  AB

 

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro – Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av flera olika system. Bolaget har två produkter: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

 

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020.