#19-12 Förlängd teckningstid rörande företrädesemission i Transiro Int. AB

Transiro Int. AB (”Bolaget”) genomför för närvarande en företrädesemission för befintliga aktieägare, för ytterligare information se Nordic MTF:s meddelandeserie #19-06.

Styrelsen i Transiro Int. AB har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående emissionen till och med den 12 februari 2019. Detta innebär även att handeln med teckningsrätter förlängs och sista dag för handel blir den 8 februari 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Transiro Int. TR
Kortnamn: TIRO MTF TR
ISIN-kod: SE0012167609
FISN-kod: TRANSIRO/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2019-01-22
Sista dag för handel: 2019-02-08 (tidigare 2019-02-01)
Instrument-ID: 4VJY
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 57 465 338
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.