Valberedning i NCAB inför årsstämma 2020

I enlighet med beslut vid årsstämman för NCAB Group AB den 13 maj

2019 meddelas härmed de till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2020.

Idag har valberedningen haft sitt första möte och till ordförande i valberedningen har utsetts Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden. Övriga representanter är:

Per Hesselmark, R12 Kapital

Henrik Schmidt, Montanaro Asset Management

Kristofer Flack, SEB Investment Management

Henrik Söderberg, C WorldWide Asset Management

samt Christian Salamon, NCABs ordförande

SEB Investment Management har efter den 31 augusti blivit en av de fyra största aktieägarna.

Årsstämma för NCAB kommer att hållas i Stockholm måndagen den 11 maj 2020. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan, senast två månader före årsstämman 2020, vända sig till NCABs styrelseordförande på e-mail: nomination@ncabgroup.com eller post till:

NCAB Group AB
Att: Valberedningen
Mariehällsvägen 37 A
168 65 Bromma, Sweden

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager, Telefon: +46 707 63 81 25

E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB

NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är ”PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost” grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 17 länder in Europa, Asien och Nordamerika och kunder i cirka 45 länder världen över. Omsättningen uppgick 2018 till 1 617 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.