Baker McKenzie legal rådgivare till Carnegie i NCABs riktade nyemission om ca 287 MSEK

NCAB Group AB, en marknadsledande leverantör av mönsterkort, har genomfört en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 287 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Nyemissionen fulltecknades och bland investerarna återfinns ett antal svenska och internationella institutionella aktörer.

Carnegie Investment Bank AB var Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med nyemissionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till Carnegie. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com