VD-intervju samt påminnelse om att teckningsperioden i Alltainers företrädesemission avslutas imorgon den 26 oktober 2023

Pressmeddelande 2023-10-25

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Som tidigare kommunicerats är imorgon, torsdag den 26 oktober 2023, sista dagen för teckning i Alltainers företrädesemission.

Sammanfattning av emissionen:

  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Alltainer cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.
  • De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Alltainer AB äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.
  • Aktien kan också tecknas utan företrädesrätt i det omfång som det finns outnyttjade teckningsrätter.
  • Teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per aktie.
  • Utspädningseffekten kan maximalt uppgå till 26,67%.

Intervju med Alltainers VD Jakob Kesje – Aktieportföljen LIVE

Alltainer AB’s VD Jakob Kesje gav en lägesuppdatering om Alltainers verksamhet i en intervju under Aktieportföljen LIVE den 24 oktober 2023. Intervjun kan ses på Youtube via följande länk:

https://www.youtube.com/live/BTDcu7mDWec?si=SLeBA0JiLeyJwH0d&t=23

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:

VD Jakob Kesje, Tel 0763-11 19 11

Mail: jk@alltainer.com

Kort om Alltainer

Alltainer tillverkar, marknadsför och säljer sjöcontainrar inredda som bostäder, barer, sanitetsanläggningar eller andra ändamål som kunderna efterfrågar. Tillverkningen baseras på nya sjöcontainrar som inredas enligt kundens specifikationer i bolagets anläggning i Vietnam. Försäljningen sker framförallt via försäljningskanaler på den amerikanska marknaden, men även i Afrika, Sverige och övriga Europa.

Fler artiklar om Alltainer