Veg of Lund – Framtidens skörd – Mangold Insight Analys

Mangold inleder bevakning av livsmedelsföretaget Veg of Lund med en köprekommendation och riktkursen 54,00 kronor på 12 månaders sikt. Bolagets världsunika potatismjölk som prisbelönats väntas få fart på en tillväxtresa för bolaget. Den patenterade potatisemulsionen som mjölken baseras på kan användas till att utveckla andra växtbaserade livsmedel och Veg of Lund väntas därmed åtnjuta flera intäktsströmmar. Bolagets produkter har signifikant lägre klimatpåverkan och mer neutral smak jämfört med andra växtbaserade alternativ. Dessutom är produkterna allergenvänliga. Mangold ser positivt på den förväntade försäljningsutvecklingen. Efterfrågan på bolagets produkter bekräftas av en exponentiellt tilltagande tillväxt i antalet samarbetsavtal.

Konsumenter blir alltmer medvetna och krävande. Hälsa och klimatpåverkan står i centrum vid val av kost. Marknaden för växtbaserad kost väntas växa med 19 procent per år fram till 2030. År 2020 växte den globala växtbaserade matmarknaden dubbelt så snabbt som den traditionella. Veg of Lund lanserar därmed sina produkter helt rätt i tiden och väntas kunna ta del av marknadens framfart. Mangold spår att bolagets produkter kan nå ut till en bred kundgrupp på flera geografiska marknader. 

Mangold anser att Veg of Lund är en attraktiv investering i ett tidigt verksamhetsskede tack vare sin innovativa och unika produkt. För att uppnå riktkursen på 54,00 kronor krävs aggressiv försäljningstillväxt samtidigt som bolagets produkter mottages väl av konsumenter på flera marknader.