We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar idag delårsrapport för det andra kvartalet 2021.

We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ.) redovisar idag delårsrapporten för det andra kvartalet 2021. Ett flertal nya samarbetsavtal, exempelvis Hugo Boss och norska Stokke sticker ut som kvitto på att ett stort spann av varumärken efterfrågar erbjudandet från We aRe SpinDye®, summerar VD Andreas Andrén

– Intäkterna för kvartalet kommer in lägre i jämförelse mot samma period föregående år, dock är det enligt Bolagets bedömning inte en rättvisande jämförelseperiod då Q2 2020 var det sista kvartalet Bolaget inte var påverkat negativt omsättningsmässigt av effekterna från covid-19. Bolagets ledtid från avtal, prototyp till orderläggning, leverans och uppskalning är relativt lång. Detta ska beaktas i kvartalets resultat då alla årets kommersiella framgångar i form av nya avtal i liten utsträckning hunnit leda till orderläggning eller leverans. Det är dock mycket positivt att se att de affärer som slutförts resulterat i goda bruttomarginaler, skriver Andreas Andrén.

– Detta andra kvartal har fortsatt stärka bolagets marknadsposition och flertalet nya samarbetsavtal har signerats med starka, välkända varumärken. En tydlig fjäder i hatten värd att belysa är Hugo Boss, vilket är en helt ny kategori av varumärke för oss eftersom det räknas till premiumsegmentet.

Ytterligare nytt slutproduktområde har aktualiserats i och med samarbetet med norska Stokke som tillverkar produkter till barn, bland annat barnvagnar, vilket är ett kvitto på att marknaden för vårt erbjudande sträcker sig längre än till enbart kläder, fortsätter Andrén.

Kvartalet april- juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 613 259 SEK (6 517 138)
  • Rörelseresultatet uppgick till – 2 166 008 SEK (1 027 657)
  • Resultatet efter skatt uppgick – 2 282 715 SEK (977 171)
  • Resultat per aktie före utspädning – 0,32 SEK ( 0,14)
  • Resultat per aktie efter utspädning – 0,32 SEK (0,14)

Perioden januari – juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 744 709 SEK (8 528 209)
  • Rörelseresultatet uppgick till -4 146 602 SEK (-92 005)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4 386 982 SEK (-312 033)
  • Resultat per aktie före utspädning -0,592 SEK (-0,013)
  • Resultat per aktie efter utspädning -0,592 SEK (-0,013)

Belopp inom parentes avser motsvarande period 2020

Notera

Denna information är sådan som We aRe Spin Dye AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2021 kl. 08.30 CET. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Andreas Andrén, vd We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), andreas@spindye.com, +46 736 79 14 75.

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550.

Om We aRe Spin Dye

Bolaget är ett svenskt cleantech-bolag som tillhandahåller och erbjuder en teknik och plattform för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraftigt reducera sin miljöpåverkan. Bolagets affärsidé är att etablera en ny, hållbar och transparent standard för färgning av syntetiska textilier inom mode och konfektionsindustrin på ett enkelt och användarvänligt sätt.