#20-107 We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) noteras på Nordic SME

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) på Nordic SME. Första dag för handel i aktierna har fastställts till tisdagen den 22 december 2020. Information om handel med teckningsoptioner i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ) kommer att meddelas i separat meddelandeserie.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: We aRe Spin Dye
Kortnamn: WRSD
ISIN-kod: SE0015194832
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: WEARESPIN/SH
Instrument-ID: 7ENC
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 7 003 041
Första dag för handel: 2020-12-22
Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.