#20-110 Information rörande handel med teckningsoptioner utgivna av We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ)

Första handelsdag för teckningsoptioner utgivna av We aRe Spin Dye (WRSD) AB (”Bolaget”) har nu fastställts till den 30 december 2020.

Villkor för teckningsoptionen i sammandrag
En (1) teckningsoption (”TO1”) medför rätt att under perioden från och med den 1 februari 2022 till och med den 15 februari 2022 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen ska motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolaget under tio (10) handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 10,50 kronor och högst 15,75 kronor. För fullständig information om teckningsoptionen vänligen se Bolagets hemsida.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: We aRe Spin Dye TO1
Kortnamn: WRSD TO1
ISIN-kod: SE0015222138
FISN-kod: WEARESPIN/OPT RTS 20220215
CFI-kod: RSSXXR
Antal utgivna instrument: 766 667
Första dag för handel: 2020-12-30
Sista dag för handel: 2022-02-11
Instrument-ID: 7FCF
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.