DRILLCON FÅR GENOMBROTT PÅ NY GEOGRAFISK MARKNAD – IRLAND

Irland är en ny geografisk marknad där det första historiska avtalet för Drillcon slöts under kvartal 3, 2020. Att nu i närtid följa upp med ett nytt kontrakt som denna gång avser Raiseborrning är ett genombrott och innebär att vår lokala närvaro stärks.  Denna gång är det ett ramavtal som slutits mellan Boliden Tara Mines Dac och Drillcon Scandinavia.  Avtalet avser att borra ett ventilationsschakt som är 1 000 meter långt och 4,5 i diameter. Arbetet beräknas starta februari 2021 och avslutas i november 2021.  

  • ” Irland är för Drillcon en ny geografisk marknad där vi under kvartal 3, 2020 slöt vårt första kontrakt som avser att genomföra prospekteringsborrning. Vi är därför mycket glada att vi återigen fått förtroendet från Bolidens ledning på Irland med ett nytt kontrakt som denna gång avser att genomföra raiseborrning. Vi ser det som ett genombrott för Drillcon att på en ny geografisk marknad fortsätta att stärka vår lokala närvaro på Irland. ” säger Patrik Rylander vd på Drillcon AB.

Nora 28 december 2020

                           

Patrik Rylander,

Drillcon AB    

VD & Koncernchef

                                                                

Pressreleasen och ytterligare information om Drillcon kan inhämtas på www.drillcon.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Drillcon AB (publ) ska offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående persons försorg för offentliggörande den 28 december kl 15:30. (CET). Detta pressmeddelande, liksom ytterligare information om Drillcon AB, finns tillgänglig på www.drillcon.se.

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Scandinavia AB, Drillcon Iberia SA, Drillcon Americas SpA och Drillcon Norway AS, utför prospektering- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, i Norden, Iberiska halvön och sydamerikanska marknaden.

Drillcon AB (publ) är listat på First North Premier Growth Market vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North Premier Growth Market är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett något mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission, +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se