#18-104 Adverty AB (publ) noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera stamaktierna i Adverty AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir den 29 november 2018.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Adverty

Kortnamn: ADVT MTF

ISIN-kod: SE0011724889

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: ADVERTY/SH

Första handelsdag: 2018-11-29

Instrument-id: 4S00

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 12126285

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.