#18-105 Information om sista dag för handel med teckningsoptioner i Bublar Group AB.

Sista dag för handel med teckningsoptionerna BUBL MTF TO1 har nu fastställts till den 21 december 2018.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Bublar Group TO1
Kortnamn: BUBL MTF TO1
ISIN-kod: SE0010298075
FISN-kod: BUBLARGROU/OPT RTS 20181230
CFI-kod: RMXXXX
Sista dag för handel: 2018-12-21
Instrument-ID: 425G
Marknad: NMTF Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.