#18-16 Information rörande handel med teckningsoptioner utgivna av LifeAssays AB

LifeAssays AB meddelade den 14 september 2018 att teckningskurs för teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO6) har beräknats till 3,06 per B-aktie. Av pressmeddelandet framgår även att sista dag för handel med teckningsoptionen har fastställts till den 9 oktober 2018. Detta innebär att uppgift om sista handelsdag nu korrigeras från vad som tidigare kommunicerats i NGM:s börsmeddelande #18-02.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: LifeAssays TO6B
Kortnamn: LIFE TO6B
ISIN-nummer: SE0010546416
CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: LIFEASSAYS/OPT RTS 20181026
Sista dag för handel: 2018-10-09 (korrigeras från 2018-10-24)
Instrument-ID: 44KC
Antal instrument: 444 106 449
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB
Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.