#18-30 Information om handel med betalda tecknade aktier av serie 2 i Three Gates AB

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Three Gates BT
Kortnamn: GATE MTF BT
ISIN-kod: SE0010869016
FISN-kod: THREEGATES/SH
CFI-kod: ESNUFR
Sista dag för handel: 2018-03-23
Instrument-ID: 46QL
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Three Gates BT2
Kortnamn: GATE MTF BT2
ISIN-kod: SE0010869024
FISN-kod: THREEGATES/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första handelsdag: 2018-03-26
Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelandeserie
Instrument-ID: 498L
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.