#18-62 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i MultiDocker Cargo Handling AB

Emissionen i MultiDocker Cargo Handling AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med MultiDocker Cargo Handling BT har nu fastställts till den 26 juni 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: MultiDocker Cargo Handling BT

Kortnamn: MULT MTF BT

ISIN-kod: SE0011088491

FISN-kod: MULTIDOCKE/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2018-04-05

Sista dag för handel: 2018-06-26

Instrument-ID: 49L5

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.