#18-64 Information om sista dag för handel med betalda tecknade units i Nexar Group AB

Emissionen i Nexar Group AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Nexar Group BTU har nu fastställts till den 27 juni 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Nexar Group BTU

Kortnamn: NXAR MTF BTU

ISIN-kod: SE0011088566

FISN-kod: NEXARGROUP/UT 1 AK 1 TO

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2018-04-05

Sista dag för handel: 2018-06-27

Instrument-ID: 49LG 

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.