#18-65 Information om handel med betalda tecknade aktier av serie 2 i Seafire AB

Handel med betalda tecknade aktier av serie 2 kommer att äga rum från och med den 27 juni 2018 till dess att slutregistrering skett hos Bolagsverket.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Seafire BT2
Kortnamn: SEA MTF BT2
ISIN-kod: SE0011310739
FISN-kod: Seafire/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-06-27
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 4EJL
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB
Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.