#18-80 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i Arbona AB

Emissionen i Arbona AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Arbona BTA har nu fastställts till den 4 september 2018.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: Arbona BTA

Kortnamn: ARBO MTF BTA

ISIN-kod: SE0011337633

FISN-kod: ARBONA/SH A

CFI-kod: ESNUFR

Sista dag för handel: 2018-09-04

Instrument-ID: 4DDB

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.