#18-89 Metacon AB (publ) noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat om villkorat godkännande för notering av aktierna i Metacon AB på Nordic MTF. I tidigare meddelande angavs beräknad första handelsdag till den 20 september 2018. Detta har nu ändrats och första dag för handel är nu fastställd till den 11 oktober 2018.

Information om instrument som ska noteras:
Listningsnamn: Metacon
Kortnamn: META MTF
ISIN-kod: SE0003086214
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: METACON/SH
Första handelsdag: 2018-10-11
Instrument-id: 4KGL
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 145 459 618
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.