#18-92 Lumito AB (publ) noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market NGM AB har som tidigare meddelats beslutat att notera aktierna och teckningsoptionerna i Lumito AB på Nordic MTF. Första dag för handel blir den 19 oktober 2018.

Information om instrument som ska noteras:

Listningsnamn: Lumito
Kortnamn: LUMITO MTF
ISIN-kod: SE0011282847
CFI-kod: ESVUFR
FISN-kod: LUMITO/SH
Första handelsdag: 2018-10-19
Instrument-id: 4N0K
Tick size table/liquidity band: 2
Antal instrument: 28 394 390
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Lumito TO1
Kortnamn: LUMITO MTF TO1
ISIN-kod: SE0011451525
CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: LUMITO/OPT RTS 20190705
Första handelsdag: 2018-10-19
Sista handelsdag: 2019-07-03
Instrument-id: 4N0L
Tick size table/liquidity band: A
Antal instrument: 3 915 033
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning,
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.