#18-93 Information om sista dag för handel med betalda tecknade aktier i WilLak AB

Emissionen i WilLak AB är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med WilLak BT har nu fastställts till den 24 oktober 2018.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: WilLak BT
Kortnamn: WIL MTF BT
ISIN-kod: SE0011642743
FISN-kod: WILLAK/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-09-07
Sista dag för handel: 2018-10-24
Instrument-ID: 4JMD
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.